Železná studnička

Združenie domových samospráv sa v minulosti opakovane zasadzovalo za ochranu Železnej studničky ako lesoparku všetkých bratislavčanov:
Stanovisko z r. 2007
Oznámenie stanoviska MŽP

Okresný úrad Bratislava neodporučil revitalizáciu územia Železnej studničky (EIA proces). Prakticky to znamená, že príroda zostane zachovaná v pôvodnom stave. Posudzovania vplyvov na životné prostredie sme sa zúčastnili na žiadosť predstaviteľov petície "Za záchranu Železnej studničky".

Pripomenky a záverečné stanovisko

Revitalizácia Sanatória Železná studnička

Napriek tomu, že investor neuspel v EIA konaní, pokúša sa obísť nesúhlas novým zámerom, ktorý je ešte väčší a závažnejší než ten pôvodný. Už sa ani netají s tým, že sa jedná o rozsiahly stavený developerský projekt. Združenie domových stanovísk zásadne nesúhlasí s týmto postupom a navrhuje tento zámer zamietnuť.

Lesy osobitého určenia

Okresný úrad v Bratislave vyhlásil lesy osobitého určenia v Bratislave - aj v súvislosti so Železnou studničkou. Lesy osobitého určenia sú lesy, kde sa neuplatňuje normálne lesné hospodárstvo, ale špeciálna starostlivosť - napríklad v národných parkoch, chránených územiách a podobne. Takýmto lesom osobitého určenia je aj lesopark v Bratislave a Železná studnička.

Obecné chránené územie a zmena štatútu Mestských lesov

Tu však naše aktivity nekončia. Uvedomujeme si, že toto územie je hodnotné a zaslúži si ochranu podľa zákona. Rozhodli sme sa preto spolu s ďalšími združeniami a ochranármi iniciovať vyhlásenie Železnej studničky a lesoparku ako obecného chráneného územia. Podobne pracujeme na zmene stanov Mestských lesov tak, aby ich prioritou bolo vytvárať a spravovať lesy pre bratislavčanov a nie pre podnikateľskú činnosť.

Uznesenie mestského zastupiteľstva v k Mestským lesom Bratislava

Rekonštrukcia reštaurácie na Železnej studničke

Magistrát hlavného mesta so spoločnosťou Orava-Stav podpísal v jeseni zmluvu o nájme pozemkov na 25 s firmou, ktorá zrekonštruuje Labutí pavilón, postaví mestskú horáreň, tanečný parket či detské ihrisko. Za vyše 5000 štvorcových metrov parciel bude mestu platiť symbolický nájom vo výške jedného eura ročne. Firma však musí do areálu vložiť svoje peniaze a objekty na pozemkoch asanovať. S prvými prácami chcú začať už v januári budúceho roka.

Hlavnými objektmi bude rekonštrukcia Labutieho pavilónu v čo najväčšej možnej miere podľa pôvodného plánu a veľkosti, a tiež výstavba mestskej horárne. Objekt horárne bude fungovať ako reštaurácia a podkrovie prispôsobia tak, aby slúžilo na prednášky alebo ako učebňa pre školy a škôlky v prírode. V objekte Labutieho pavilónu bude možné realizovať rôzne kultúrne podujatia, výstavy či prezentácie. Počas bežnej prevádzky bude využívaný ako libresso. Počas obnovy areálu sa má tiež vytvoriť terasa s exteriérovým sedením, tanečný parket, oddychové plochy s lavičkami, detské ihrisko a ohrady so zvieratkami. Pribudnúť tiež majú drevené prístrešky s ohniskom a možnosťou sedenia, drevený prístrešok s bufetom a obnoviť sa má aj objekt Rotundy. V areáli sa opravia schody, mostíky, kamenná studnička, zrevitalizuje sa zeleň a pribudnú tam stojany na bicykle i verejné toalety. Celý projekt bude architektonicky koncipovaný ako pocta Dušanovi Jurkovičovi, ktorý pôsobil v Bratislave. V areáli chce tiež firma vytvoriť šatne pre bežcov či cyklistov aj úschovňu a požičovňu bicyklov.

>> SME.sk: Rotundu na Železnej studničke obnoví manželka Alojza Hlinu