Zoberte, prečítajte a vráťte do poličky v dome, aby si ju aj susedia mohli prečitať. Ďakujeme!

Susedská knižnica je spoločný projekt , ktorým chceme podporiť komunitný život v bytových domoch, kde ľudia síce častom riešia spoločné problémy so zatepľovaním, rozličnými opravami, bezpečnosťou, čistotou svojich vchodov a domov, ale už málokedy sa realizujú spoločne v oblasti športu a skoro vôbec v kultúre. Problémom môže byť aj rôzna veková štruktúra, časové nároky štúdia či zamestnania čo znemožňuje obyvateľom si nájsť motiváciu k spoločnej zábave čí až ku kultúre. Hoci Petržalka za posledných 15 rokov výrazne opeknela, naďalej zostala v dušiach jej obyvateľov anonymita, pokiaľ práve nemusia spoločne riešiť niečo čo ich znepokojuje. Kniha je podľa nás vhodným zjednocovateľom, Každá veková či vzdelanostná skupina si v nej nájde svoje či skôr svoju knihu. Kniha na vás počká a ako raz napísal majster Hevier, kniha si vás nájde a odvedie domov.

 

Princípom susedskej knižnice je, že sme do každého z troch vchodov na Rovniankovej 12,14 a 16 postavili knižný regál, do ktorých sme z Miestnej knižnice Petržalka venovali ako základ spolu 400 kníh vyradených z fondu či darovaných našej knižnice, ktoré však už máme, preto sme ich do fondu nezaradili. Publikácie sú označené nálepkou a na poličke sme vysvetlili malým letákom čo sa s nimi má robiť. Prečítať a vrátiť na miesto, knižnica je samoobslužná.

 

My sa však tešíme na druhú fázu, očakávame, že obyvatelia venujú do knižnice svoje knihy, ktoré majú naviac vo svojich bytoch, či knihy, ktoré prečítali, vedia že ich už nikdy čítať druhý krát nebudú ale je im ľúto ich vyhodiť. Takýmto knihám dajú druhú šancu.

Náš projekt je experiment, hľadali sme dostatočne veľké zázemie – čiže domy kde je veľký počet bytov a tým aj obyvateľov. Lokalita Rovniankova 12,14 a 16 je vhodná aj preto, že bez veľkých ťažkostí môžeme po mesiaci až dvoch knihy medzi sebou navzájom vymeniť.