Partneri združenia

Združenie domových samospráv spolupracuje so všetkými subjektami, ktorých cieľom je zlepšovanie životného prostredia, zlepšovanie života v mestách, zvyšovanie štandardu občianskej vybavenosti v urbanizovaných prostrediach, zlepšovanie a zvyšovanie ochrany prírody a krajiny, podpora verejnosti v procesoch občianskej participácie a budovania občianskej spoločnosti. Partneri ZDS si v rámci svojich činností a svojho fungovania zobrali za svoje tieto hodnoty a zaviazali sa ich neustále zlepšovať a uplatňovať v každodennom živote a vo všetkých svojich projektoch a činnostiach.

Projekty, ktorými sa naši partneri pýšia na svojich stránkach boli vytvorené v spolupráci s našim združením, kde sme navrhli zelené strechy, parčíky, viac stromov, kvalitné verejné priestory a pomohli sme im s kvalitou projektov. Samozrejmosťou je ochrana vôd a adaptácia na klimatické zmeny.


Zoznam partnerov

A B C
D G H
I J L
M O P
R S
  • Semiramis Residence s.r.o.
  • Sigma Properties Slovakia s.r.o.
  • SIRS - Investments
  • SK BLU Investiments
  • SIGNUM Ltd. spol. s r.o.
  • obec Sokolovce
T
V Y  

Ex-partneri, ktorým sme vypovedali spoluprácu

Bohužiaľ, stretli sme sa aj s neserióznymi partnermi, ktorým sme museli vypovedať spoluprácu pre ich neserióznoť...