Centralny-park.sk

Navštívte samostatnú stránku venovanú projektu Centrálneho parku v Petržalke, ktorý postupne úspešne presadzujeme a posúvame do realizácie:
www.centralny-park.sk

Chorvátske rameno

Súčasná štruktúra krajiny mestskej časti Petržalka je pozmenená silne urbanizovaným prostredím s monotónnou uniformnou zástavbou. Chorvátske rameno v tejto štruktúre tvorí výrazný prírodný a dynamický prvok. Tvorí prirodzenú os Petržalky a aj podľa územných plánov by sa táto plocha mala v budúcnosti stať hlavnou urbanistickou osou mestskej časti.

Napriek silným negatívne pôsobiacim antropogénnym vplyvom predstavuje ekosystém Chorvátskeho ramena ešte stále zaujímavé a cenné refúgium viacerých aj chránených a ohrozených druhov našej sladkovodnej a mokraďnej fauny a flóry. Predstavuje veľké zvýšenie biologickej diverzity priamo v centre Petržalky s funkciou oddychovou, estetickou, ekologickou i vzdelávacou. Je potrebné realizovať projekt revitalizácie Chorvátskeho ramena a uchrániť toto cenné územie pred silnejúcimi urbanistickými tlakmi

>> viac o Chorvátskom ramene

Central park alebo nové sídlisko

Porovnajme si využitie územia podľa predstáv mesta Bratislava a podľa predstáv obyvateľov Petržalky:

Čo si predstavuje magistrát mesta:
SOUTH CITY DEVELOPMENT AREA 1 | SOUTH CITY DEVELOPMENT AREA 2

A ako si predstavujú územie Petržalčania?


Anketa: Názor Petržalčanov na územie pri Chorvátskom ramene

Dokumenty a štúdie